טיפול משפחתי וייעוץ משפחתי

הטיפול המשפחתי מתבסס על ההבנה שהמשפחה היא המשאב הגדול ביותר העומד לרשות הפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים ואף חברתיים וכי בעיות רבות יכולות להיפתר באמצעות שינוי היחסים ודפוסי הגומלין במשפחה; דפוסים אלה משפיעים על הפרט ועל התפתחותו ואף מושפעים ממנו ולפיכך הם חלק בלתי נפרד הן מן הבעיה והן מהפתרון. בטיפול המשפחתי מתגייסת המשפחה לפתרון בעיות, שאמנם יכולות להופיע אצל היחיד, אך משפיעות על המשפחה כולה ומכבידות על תפקודה.

באילו מצבים נדרש טיפול משפחתי?

• במצבי קושי עם תינוקות וילדים בגיל הרך. קשיים בטיפול יומיומי בתינוק, קשיי שינה, בעיות אכילה וחוסר שקט, פרידות ועוד.

• קשיים עם ילדים ונוער. חולשת הסמכות ההורית (כגון קושי בהצבת גבולות, מריבות) ועוד.

• קשיים בתפקוד המשפחה. ויכוחים קשים בין ההורים לגבי גידול הילדים, מעורבות ילדים בקונפליקטים בין ההורים, כשהילדים נוטים לצד אחד ההורים ועוד.

• משפחות מורכבות לאחר נישואים שניים. הסתגלות להתארגנות החדשה של המשפחות.

• לקראת הסכמי פירוד וגירושין – קבלת החלטות לגבי משמורת ילדים וכיצד להמשיך ולתפקד כזוג הורים לילדים ע"מ למזער את נזק הזעזוע המשפחתי.

טיפול וייעוץ משפחתי בצפון